Select Page

Gure arteko gorrotoarekin bukatzen ez dogun bitartean, ez dogu inoiz zoriontsu biziko.