Select Page

Euskal Herriaren banaketa politikoak, dialektoen bereizketak, euskal eskolen faltak, gora-behera sozio-politiko eta erlijiosoek literaturaren garapen zatikatua eragin dute eta horretarako euskal erlijiosoen ekarpena oinarrizkoa eta ugaria izan da.