Select Page

Begoñazpi ikastolako zuzendariak, Seminarioko abadegai batek eta Santa Monikako monja batek Eleizak euskeraren alde egindakoaren ganeko iritzia emongo deuskue.