Select Page

Egunerokoan egin daikeguzan ekintza txikiakaz be, Nazareteko Jesusek Mostaza Haziaren parabolagaz esaten euskun lez, planeta salbatu daikegu.