Select Page

Ikastetxe honetan ikasteak, jatorri, kultura eta sinesmen desberdinetako pertsonez inguraturik, enpatia, entzumena eta onarpena bezalako balioak oso presente izatea eragiten du. Horrek lagunduta eta integratuak sentiarazten gaitu, eta honetaz gain, beste pertsona batzuk bakarrik eta desberdin sentiaraztea saihezten du. BATERA INDARTSUAGO GARA!