Select Page

Zer egingo zeunke beste herrialde batera joan beharko bazina? Zelan sentituko zinateke? Zelango harrera gustauko litzakizu izatea? Ikastolako hainbat pertsonek galdera honeek erantzun dabez.